Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου

Ο ιστότοπος trustinmotion.org έχει δημιουργηθεί για την ενημέρωση, πληροφόρηση και επιμόρφωση των χρηστών σχετικά με την κινητική πρακτική του Movement Medicine, των σεμιναρίων/εργαστηρίων/μαθημάτων της πρακτικής. Επίσης, για την ενημέρωση, επιμόρφωση και δημοσίευση άρθρων, έρευνας και πηγών σχετικών με τις επιμέρους πρακτικές που συνθέτουν το Movement Medicine,  καθώς και άλλων μορφών συνειδητής και ελεύθερης κίνησης και συνειδητού χορού.

Η χρήση του παρόντος ιστότοπου, trustinmotion.org, υπόκειται στους όρους που παρατίθενται παρακάτω. Η χρήση του ιστότοπου αποτελεί τεκμήριο ότι οι επισκέπτες/χρήστες έχουν μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης του ιστότοπου. Σε περίπτωση που οι επισκέπτες/χρήστες δεν συμφωνούν με τους όρους χρήσης του παρόντος, οφείλουν να μην κάνουν χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου trustinmotion.org.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του ιστότοπου καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (Copyright)

Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου trustinmotion.org, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων και όσων σαφώς προκύπτουν ότι κάτοχοι τους είναι τρίτοι (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που -ενδεικτικά- περιλαμβάνει κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά, σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του trustinmotion.org και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.
Το trustinmotion.org διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα  αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Το περιεχόμενο του ιστότοπου διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες του για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση του trustinmotion.org. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του και είναι κατόπιν ελεύθερα διαθέσιμο μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Επιτρέπεται ελεύθερα η έντυπη και ηλεκτρονική αναπαραγωγή των άρθρων που βρίσκονται καταχωρημένα στις αντίστοιχες σελίδες του ιστότοπου, αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται αυστηρώς η με οποιαδήποτε μορφή αναδημοσίευσή τους σε άλλο ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο. Σε κάθε περίπτωση, δε, η χρήση των άρθρων αυτών γίνεται υπό την απόλυτη ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη και ουδεμία ευθύνη φέρουν το trustinmotion.org ή οι δημιουργοί του άρθρου, οι οποίοι επέτρεψαν την ανάρτησή του στον παρόντα ιστότοπο.

Τα κείμενα (άρθρα, link) που βρίσκονται αναρτημένα στον παρόντα ιστότοπο αποτελούν προσωπικά πονήματα και περιουσιακά στοιχεία των δημιουργών τους, οι οποίοι παραχώρησαν στον ιστότοπο περιορισμένο δικαίωμα δημοσίευσης. Οι μεταφράσεις, αποδόσεις ή τα κείμενα που είναι βασισμένα σε πρωτότυπο υλικό σε ξένη γλώσσα: α) χρησιμοποιούνται πάντα με σχετική άδεια και β) αποτελούν προσωπικά πονήματα και περιουσιακά στοιχεία των μεταφραστών, επιμελητών και δημιουργών τους. Τα κείμενα απηχούν σε κάθε περίπτωση προσωπικές απόψεις και είναι σύμφωνα με τον νόμο «προϊόντα της διάνοιας» προστατευόμενα από τις νομοθετικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα τον Ν. 2121/1993 και από τους σχετικούς κανόνες δεοντολογίας του διαδικτύου.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το trustinmotion.org στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στο κάτω μέρος κάθε σελίδας (movement.medicine.greece@gmail.com).

Σημείωση σχετικά με τα newsletter

Για την εγγραφή των επισκεπτών/χρηστών στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των ενημερωτικών δελτίων (newsletter) του trustinmotion.org ζητείται η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Το trustinmotion.org δύναται να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα, πέρα από τα newsletter, εκτός αν οι παραλήπτες δεν το επιθυμούν. Τα στοιχεία αυτά σε καμία περίπτωση δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους. Οι παραλήπτες των newsletter μπορούν να διαγραφούν από το αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ειδοποιώντας μας με αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το trustinmotion.org διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα.

Πρώτη δημοσίευση: 14/10/2017